Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1998Đại học , ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
2010Thạc sĩ , ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2022Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM
2018Kĩ năng mềm, Trường Đai học Sư phạm TPHCM
2018Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Đại học Công nghiệp TPHCM
2017BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
2003Chứng chỉ giáo dục học Đại học, Viện chiến lược và Chương trình giáo dục
C. Công tác
1999-Hiện nayGiảng viên, Ngoại Ngữ. Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Năng lực tiếng Việt của học sinh lớp 3 người Stiêng (Trường hợp ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Ngôn ngữ và đời sống, ISSN 0868-3409, tập Số 4 (338) 2023, trang 145. (2023-04-08)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết