Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2013Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
2007Đại học , Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2022Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trường Đại Học CNTT, ĐHQG-HCM
2018Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh, Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2010Chứng nhận nghiệp vụ sư phạm đại học, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2007Bổ túc kiến thức đạt chuẩn ĐH chính quy, Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia HN
2006Chứng nhận Kế toán viên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2006Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục, Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia HN
2004Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A (tiếng pháp), Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Thái Bình
C. Công tác
9/2009-9/2022Giảng Viên, Ngoại Ngữ. Trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM
10/2022-Tổ trưởng công đoàn, Ngoại Ngữ. Trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết