Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2005Thạc sĩ Su phạm tiếng Anh, Đại Học Canberra
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2018Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, ĐH Công Nghiệp TPHCM
2018Chứng chỉ bồi dưỡng đội ngũ khảo thí ngoại ngữ về công tác kiểm tra, đánh giá, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương
2018Certificate of Achievement, Arizona State University
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, ĐH Sư phạm Hà Nội
2014Teacher Training Workshop for TOEIC, IIG Vietnam
C. Công tác
03/2006-04/2020Giảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết