Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1998Đại học , Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí MInh
2010Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2008Chứng chỉ sau đại học về lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết