Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1999Đại học , Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
2004Thạc sĩ , Trường Đại học Canberra (Australia)
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2013Chứng chỉ quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục
1999Chứng chỉ đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (Tin học), Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công kỹ nghệ IDE
C. Công tác
2018-2020Quyền Trưởng Khoa, Khoa Ngoại Ngữ. Truong Dai hoc Cong Nghiep TP. HCM
10/2005-01/2016Tổ trưởng bộ môn, Khoa Ngoại Ngữ. Truong Dai hoc Cong Nghiep TP. HCM
03/2016-nayGiam đốc trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại Ngữ. Truong Dai hoc Cong Nghiep TP. HCM
07/2018-nayQuyen trưởng khoa Ngoại ngữ, Khoa Ngoại Ngữ. Truong Dai hoc Cong Nghiep TP. HCM
7/2018-10/2021Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
09/2009-03/2004Giang viên thỉnh giảng, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Cao đẳng Công nghiệp 4
01/2016-07/2018Phó trưởng khoa Ngoại ngữ, Khoa Ngoại Ngữ. Truong Dai hoc Cong Nghiep TP. HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Factors related to academic achievements in E-learning: A literature review and a suggested model. Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường: Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ trong thời đại công nghệ mới, ISBN 978-604-73-7813-5, trang 30-42. (2020)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết