Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2000Văn bằng 2 Tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia ,Hà Nội
2011Thạc sĩ Quản Lí Giáo Dục , Đại Học Vinh
2012Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2018chứng chỉ dạy kỹ năng mềm, Đại Học Sư phạm TPHCM
2017Nghiệp vụ sư phạm, Học Viện Quản Lí Giáo Dục
2015Định hướng dạy toeic, Trung tâm IIG Việt Nam
C. Công tác
2008-2017Giảng Viên, Khoa cơ bản Cơ sở Thanh Hóa. Trường ĐH công Nghiệp TPHCM- cơ sở Thanh Hóa
11/2017-Đến NayGiảng viên - kiêm Ủy Viên BCHCĐ Trường, Khoa Ngoại Ngữ. Trường ĐH công Nghiệp TPHCM- cơ sở 1
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết