Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2000Đại học Anh văn, Đại học Sư Phạm TP HCM
2002Đại học Kinh tế đối ngoại, Đại Học Ngoại Thương
2006Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư Phạm, Học viện quản lí giáo dục
C. Công tác
2000-2010Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ Bản. Đại học Công Nghệ Sài Gòn
2010-2012Giảng viên, Khoa Quốc tế. Đại học Công Nghiệp TPHCM
2012-2014Giảng viên, Trung tâm hợp tác quốc tế. Đại học Công Nghiệp TPHCM
2014-2017Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Công Nghiệp TPHCM
2017-nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại học Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết