Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2000Đại học , Đại học Sư Phạm TP HCM
2002Đại học , Đại Học Ngoại Thương
2006Thạc sĩ , Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2023Artificial Intelligence Application in Teaching and Research- Module 2, Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO
2020BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2020Chứng chỉ C1- khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN, Đại học Trà Vinh
2017Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư Phạm, Học viện quản lí giáo dục
2003Chứng chỉ môn học sau đại học - Pháp văn, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
2003Chứng chỉ môn học sau đại học - Tin học ứng dụng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
C. Công tác
2000-2010Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ Bản. Đại học Công Nghệ Sài Gòn
2010-2012Giảng viên, Khoa Quốc tế. Đại học Công Nghiệp TPHCM
2012-2014Giảng viên, Trung tâm hợp tác quốc tế. Đại học Công Nghiệp TPHCM
2014-2017Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Công Nghiệp TPHCM
2017-nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại học Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết