Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
Nội dung đang cập nhật...
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
08/2008-9/2009Trợ lí thẩm định giá, Phòng Thẩm định giá. Tổ hợp Technip_ Dự án Lọc Dầu Dung Quất
9/2009-Hiện tạiGiảng viên, Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết