Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2009Đại học , Đại học Vinh
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2020Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Chấm Thi Nói và Viết Vstep, ĐH Sư Phạm TPHCM
2019Chứng chỉ đào tạo E-learning, ĐH Quốc Gia Ilan
2018Chứng chỉ dạy Tiếng Anh STEM, BUILDIT
2018Master Teacher Training, BUILDIT, Arizona State University
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội
2010IELTS 6.5, British Council
C. Công tác
2010-nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Practical Guides to English Learning. NXB Đại học Công Nghiệp TPHCM, ISBN 9786049201509. (2022)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết