Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2009Đại học , Đại học Vinh
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2023Chứng nhận hoàn thành khoá học thiết kế và vận hành khoá đào tạo trực tuyến, Hệ thống đào tạo Anh ngữ trực tuyến chuyên nghiệp - USA
2020Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Chấm Thi Nói và Viết Vstep, ĐH Sư Phạm TPHCM
2019Chứng chỉ đào tạo E-learning, ĐH Quốc Gia Ilan
2018Chứng chỉ dạy Tiếng Anh STEM, BUILDIT
2018Master Teacher Training, BUILDIT, Arizona State University
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội
2010IELTS 6.5, British Council
C. Công tác
2010-nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
1. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI ẢO ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đề tài cấp trường, (08/2022-06/2023). Thành viên chính
E. Công trình tiêu biểu
1. THE EFFECTS OF VIRTUAL EXCHANGE ON NON-ENGLISH MAJORS’ SPEAKING SKILLS AT IUH. Journal Of Science And Technology - IUH, ISSN 2525-2267, Vol. 64 (4), pp. 135-148. (2023-09-15)
2. NGhiên cứu thử nghiệm cách tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả trong dạy học trực tuyến. PROCEEDING-ICATSD2022, ISBN 978-604-920-166-0, tập ISDSSH 2022, trang 125. (2022-11-26)
3. Practical guides to English learning. NXB Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM, ISBN 978-604-920-153-0. (2022-08-19)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết