Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2000Đại học NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
2005Thạc sĩ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, TRƯỜNG ĐH KHXH&NV TP.HCM
2011Tiến sĩ KINH TẾ , TRƯỜNG ĐẠI HỌC APOLLOS
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2018CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT , BUILD-IT
2016NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
C. Công tác
09/2000-08/2006GIẢNG VIÊN, KHOA SƯ PHẠM. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
09/2006-01/2008GIẢNG VIÊN, KHOA NGOẠI NGỮ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
01/2008-5/2017GIẢNG VIÊN, KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
06/2017-HIỆN NAYGIẢNG VIÊN, KHOA NGOẠI NGỮ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết