Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2001Đại học , Trường Đại học sư phạm Huế
2007Thạc sĩ , Trường Đại Học Quốc Gia - Đại Học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2022Tier 1, AUN-QA
2020CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐHCN TPHCM
2020Bồi Dưỡng Cán Bộ Chấm Thi Nói và Viết Ngoại Ngữ bậc 3 - 5 - Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Đại Học Sư Phạm Tp. HCM
2019Bồi Dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), Học Viện Quản Lý Giáo Dục
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội
C. Công tác
05/2005-nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Những vấn đề Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh - trường ĐHCN TpHCM gặp phải khi tham gia thực hiện các bài thuyết trình theo nhóm. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, ISSN 2525-2267, tập 37B, trang 111-121. (2019)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết