Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
1998Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Mở Bán Công TPHCM
2005Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Nam Columbia
2014Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Quốc Tế Mỹ
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
1998-2004Giáo viên, Giảng dạy Tiếng Anh. Trường THPT Bùi Thị Xuân
2004-Hiện nayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết