Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2005Đại học , Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2012Thạc sĩ , Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC SÀI GÒN
2004Chứng chỉ Ngoại ngữ Trình độ B, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
2007-2017Giảng viên, Khoa Giáo dục thường xuyên. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
1/3/2017-31/8/2019Chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Đầu tư. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
1/9/2019-Hiện nayGiảng viên, Khoa Ngoại ngữ. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Practical guides to English learning. NXB Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM, ISBN 978-604-920-153-0. (2022-08-19)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết