Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1997Cao đẳng, Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai
2000Đại học , Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2008Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Nghiep Vu Su pham Giang day cao dang, dai hoc, Truong Dai Hoc Su Pham TPHCM
C. Công tác
09/2008-Hiện tạiGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Khoa Ngoại Ngữ
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết