Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2008Đại học , Đại học Sư phạm An Huy
2010Thạc sĩ , Đại học Sư phạm An Huy
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2018Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
C. Công tác
2011-2019Chuyên viên, Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế. Đại học Công nghiệp Tp. HCM
2020-hiện nayGiảng viên, Khoa Ngoại ngữ. Đại học Công nghiệp Tp. HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết