Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1998Cao đẳng, Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ
2000Đại học , Trường Đại học Sư phạm Huế
2009Thạc sĩ , Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí MInh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2016Chứng chỉ nghiệp vụ Sư pham, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
1996Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, Trường Cao đẳng sư phạm Minh Hải
C. Công tác
9/2000-9/2016Giảng viên, Khoa GD Thường xuyên. Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
9/2016-Hiện nayGiảng viên, Khoa Ngoại ngữ. Trường Đai hoc Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết