Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2004Cao đẳng, Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
2005Đại học , Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Huế
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2005Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, Trường Cao đẳng sư phạm QUảng Ngãi
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết