Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2012Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh, Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
1997Tin học ứng dụng, Trường Đại học Khoa Học Huế
C. Công tác
1997-1998Nhân viên thư ký, hành chính. Văn phòng đại diện một công ty Nhật
1998-1999Nhân viên làm chứng từ xuất nhập khẩu, hành chính. Công ty giao nhận vận tải Hàn Quốc, Golden Bridge
2000-2005giảng viên thỉnh giảng, hành chính. Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm TpHCM-chi nhánh 4, đại học Văn Lang
2004-2012giảng viên cơ hữu, Khoa Ngoại ngữ. Regular lecturer of English at Van Lang University
2012- 2020giảng viên cơ hữu, Khoa Ngoại ngữ. Đại học Công Nghiệp TpHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Link simple past Download
2 Link -present perfect tense Download
3 CD 2 -UNIT 6-10 PRE-INTER EXPRESS- ENGLISH 2 -TRACK 1-15-30 Download
4 CD 2 -UNIT 6-10 PRE-INTER EXPRESS- ENGLISH 2 Download
5 Download
Đơn vị liên kết