Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2002Đại học , Đại học Sư phạm Quy Nhơn
2008Khác, SEAMEO RETRAC
2009Thạc sĩ , Đại học Curtin
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2020ồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói và Viết ngoại ngữ, Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí MInh
2019English Pedagogy Workshop for STEM Faculty, Arizona State University
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm , Đại học Sư Phạm Hà Nội
2015Propell Workshop for the TOEFL iBT test, IIG Viet Nam
2014Teacher Training Workshop for a Proficiency- based TOEIC-oriented Classroom, IIG Viet Nam
C. Công tác
10/2002-2005giáo viên, tổ Tiếng Anh. Trung học Phổ Thông Trần Hưng Đạo -Huyện Mang Yang-Gia Lai
09/2002-2009giáo viên, Khoa cơ bản. Trường Trung cấp Nghề GIa Lai
2010-hiện tạigiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại học Công nghiệp T.p Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết