Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
1999Đại học Cử nhân tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM
2000Văn bằng 2 Tài Chính - Kế Toán, Trường Trung Học Tài Chính - Kế Toán IV
2008Thạc sĩ Sư Phạm Anh, Trường ĐH Khoa Học, Xã Hội và Nhân Văn
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Problem-Solving in the Classroom, ASU
2019English Pedagogy Workshop for STEM Faculty, BUILD-IT
2018BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
2018Master Teacher Training Program, BUILD-IT
2017Teacher Training Workshop for a Proficiency-based TOEIC - oriented Classroom, JICA-IUH PROJECT
2016Propell Workshop for the TOEFL iBT test, IIG Vietnam
2014Teacher Training Workshop for a Proficiency-based TOEIC - oriented Classroom, IIG Vietnam
2013Nghiệp Vụ Sư Phạm, Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
2005English Teachers' Professional Development Training Course, British Council, vietnam
2005English Teaching Methodology, Institute for Educational Research (IER)
2005TEACHING KNOWLEDGE TEST (TKT), University of Cambridge
2004Tin Học ứng dụng, Trường Trung Cấp Tài Chính - Kế Toán 4
C. Công tác
10/2000- 02/2006Giáo Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Quốc Tế Á Châu, TP.HCM
03/2006-Hiện tạiGiáo viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết