Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2004Đại học , Trường Đại học Quy Nhơn
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Curtin
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2018Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học, Viện nghiên cứu giáo dục
2004Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết