Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2008Đại học , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2012Thạc sĩ , Trường Đại học Hồ Nam
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2013Chứng chỉ, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
C. Công tác
09/2008-09/2009CHUYÊN VIÊN, PHÒNG QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ. ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
09/2009-HIỆN NAYGIẢNG VIÊN, KHOA NGOẠI NGỮ. ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết