Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2010Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
1999Đại học , Trường Đại học Đà Lạt
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2009Chứng chỉ sau đại học về lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2003IELTS 5.5, British Council
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết