Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1995Đại học , Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
2006Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại Sài Gòn
2002TOEFL 573, Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Quốc gia TP. HCM
2002Chứng chỉ môn học Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
C. Công tác
12/2018-12/2019Giảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trương Đại học Công nghiệp TP HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết