Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2010Thạc sĩ Tiếng Anh, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
2007-2011Giảng viên, Khoa Quốc Tế. ĐH Công Nghiệp TP.HCM
2012-nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp TP.HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết