Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2005Đại học , Đại học Cần Thơ
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2022Đào tạo đánh giá chương trình theo AUN-QA, phiên bản 4.0, Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á
2020BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2014IELTS 7.5, British Council
2003Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cần Thơ
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
1. Kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp". Đề tài cấp trường, (08/2022-07/2023). Thành viên chính
E. Công trình tiêu biểu
1. NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ ĐỂ TỰ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGÔN NGỮ ANH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN 2525-2267, tập 64, trang 121-134. (2023-09-15)
2. Using Flipgrid in English-speaking Classes: Students’ Attitudes and Students’ Engagement. Proceedings of the International Conference on Language Teaching anh Learning To day 2023: Diversity and learner autonomy in language learning, ISBN 9786047396603, trang 344-363. (2023-04-29)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết