Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2005Đại học , Đại học Cần Thơ
2011Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2020BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
2016Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2014IELTS 7.5, British Council
2003Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cần Thơ
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết