Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2016Đại học , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2020Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2021IELTS 7.5, British Council
2020Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn
2019Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trung tâm Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết