Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1995Đại học , Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
2014Thạc sĩ , Trường Đại học Mở Malaysia
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2022ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Trường Đại Hoc CNTT , ĐHQG- HCM
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2001Chứng chỉ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
2009-2020Giảng Viên, khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM
4/2005-2009giảng viên, khoa Quốc Tế. Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Đề cương chi tiết Anh văn 4 dành cho lớp chất lượng cao Download
2 tài liệu tham khảo học toiec Download
3 Rubrics tiếng Anh 2 Download
4 Đề cương chi tiết tiếng Anh 2 Download
5 Rubrics Anh văn 4 dành cho lớp chất lượng cao Download
Đơn vị liên kết