Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
1999Đại học , Trường Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ-Đại Học Quốc Gia Hà Nội
2011Thạc sĩ , Trường Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ-Đại Học Quốc Gia Hà Nội
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2014Chứng nhận được giảng dạy TOEIC, IIG Vietnam
C. Công tác
10/1999-10/2009Trưởng bộ môn, Ngoại Ngữ. Trường THPT Nông Cống 2 Thanh Hóa
10/2009-11/2018Trưởng bộ môn tổ Ngoại Ngữ, Khoa Khoa Học Cơ Bản và Kỹ Thuật Cơ Sở. Trường ĐHCN Tp HCM (cơ sở Thanh Hóa)
11/2018-hiện nayGiảng Viên, Ngoại Ngữ. Trường ĐHCN Tp HCM (cơ sở chính)
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Tiêng Anh Thông Dụng lớp 11. Đại Học Quốc Gia Hà Nội. (2009)
2. Tiêng Anh Thông Dụng lớp 12. Đại Học Quốc Gia Hà Nội. (2009)
3. Tiêng Anh Thông Dụng lớp 10. Đại Học Quốc Gia Hà Nội. (2009)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Từ vựng Phòng, Ban, Chức vụ @ văn phòng phẩm TA1 & TA2 Download
2 So sánh kép và so sánh bội số AV2 Download
3 Câu so sánh AV1 & AV2 Download
4 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ TA2 & AV4 Download
5 Listening Testbuilder - Test 1 Part 4 11 question 20-25 Download
6 Listening Testbuilder - Test 1 Part 3 10 question 14-19 Download
7 Listening Testbuilder - Test 1 Part 2 09 question 8-13 Download
8 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 08 question 7 Download
9 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 07 question 6 Download
10 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 06 question 5 Download
11 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 04 question 4 Download
12 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 04 question 3 Download
13 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 03 Question 2 Download
14 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 02 Question 1 Download
15 Listening Testbuilder - Test 1 Part 1 Instructions Download
16 Listening TA2 files/01-10.mp3 Download
17 Listening TA2 files/01-09.mp3 Download
18 Listening TA2 files/01-08.mp3 Download
19 Listening TA2 files/01-07.mp3 Download
20 Listening TA2 files/01-06.mp3 Download
21 Listening TA2 files/01-05.mp3 Download
22 Listening TA2 files/01-04.mp3 Download
23 Listening TA2 files/01-03.mp3 Download
24 Listening TA2 files/01-02.mp3 Download
25 Listening TA2 files/01-01(1).mp3 Download
26 Listening for students AV1 and AV2 Download
27 Assignment for students AV1 and AV2 Download
28 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG LỚP 12 Download
29 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG LỚP 11 Download
30 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG LỚP 10 Download
31 Rút gọn mệnh đề quan hệ Download
32 Đảo ngữ Download
33 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Download
34 Conditionals Download
35 Question tags Download
Đơn vị liên kết