Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2006Đại học , Trường Đại học Hà Nội
2012Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2023Giảng dạy Tiếng Anh qua Chat GPT, Đại học Ngoại ngữ-tin học thành phố HỒ chí Minh
2022Tập huấn giảng dạy giáo trình Life, Nhà xuất bản giáo dục
2022Chứng chỉ B2, BRITISH COUNCIL
2022Chứng chỉ tin học ứng dụng, Trường Đại Học Công Nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
2021Chứng chỉ tập huấn giảng dạy giáo trình Life, National Geographic
2019Flipped Classroom Seminar & English Pedagogy Workshop for STEM Faculty, Arizona State University
2018Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2016Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2014Chứng chỉ giảng dạy TOEIC, IIG
2010Chứng chỉ TOEFL-530, Đại học kinh tế tài chính
2010Nghiệp vụ sư phạm Đại học, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2009Chứng chỉ sau đại học về lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh
2003Trung cấp chuyên nghiệp- kỹ thuật Hóa-Công nghệ thực phẩm, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
2007-NayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công nghiệp tp HCM
1/9/2007-NayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công nghiệp tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Đạt gải nhì giờ giảng PBL năm 2018
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 TAI LIEU HOC CHO LOP TA2 VA AV4CLC Download
2 CD NGHE ENGLISH 2 AND ENGLISH 4 CLC Download
3 CD 7.2 Download
4 UNIT 7. CD 7.1 Download
5 CD 6.8 Download
6 CD 6.9 Download
7 CD 6.7 Download
8 CD 6.6 Download
9 CD 6.5 Download
10 CD 6.4 Download
11 CD 6.3 Download
12 CD 6.2 Download
13 UNIT 6. CD 6.1 Download
14 CD 5.10 Download
15 CD 5.9 Download
16 CD 5.8 Download
17 CD 5.7 Download
18 CD 5.6 Download
19 CD 5.5 Download
20 CD 5.4 Download
21 CD 5.3 Download
22 CD 5.2 Download
23 UNIT 5. CD 5.1 Download
24 CD 4.9 Download
25 CD 4.8 Download
26 CD 4.7 Download
27 CD 4.6 Download
28 CD4.5 Download
29 CD4.4 Download
30 CD4.3 Download
31 CD 4.2 Download
32 UNIT 4. CD 4.1 Download
33 CD 3.10 Download
34 CD 3.9 Download
35 CD 3.8 Download
36 CD3.7 Download
37 CD3.6 Download
38 CD3.5 Download
39 CD 3.4 Download
40 CD3.3 Download
Đơn vị liên kết