Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
Nội dung đang cập nhật...
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Flipped Classroom Seminar & English Pedagogy Workshop for STEM Faculty, Arizona State University
C. Công tác
2008-NayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công nghiệp tp HCM
1/9/2008-NayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công nghiệp tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018_2019 Đạt hạng nhì giờ giảng PBL năm 2018
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 TAI LIEU HOC CHO LOP TA2 VA AV4CLC Download
2 CD NGHE ENGLISH 2 AND ENGLISH 4 CLC Download
3 CD 7.2 Download
4 UNIT 7. CD 7.1 Download
5 CD 6.8 Download
6 CD 6.9 Download
7 CD 6.7 Download
8 CD 6.6 Download
9 CD 6.5 Download
10 CD 6.4 Download
11 CD 6.3 Download
12 CD 6.2 Download
13 UNIT 6. CD 6.1 Download
14 CD 5.10 Download
15 CD 5.9 Download
16 CD 5.8 Download
17 CD 5.7 Download
18 CD 5.6 Download
19 CD 5.5 Download
20 CD 5.4 Download
21 CD 5.3 Download
22 CD 5.2 Download
23 UNIT 5. CD 5.1 Download
24 CD 4.9 Download
25 CD 4.8 Download
26 CD 4.7 Download
27 CD 4.6 Download
28 CD4.5 Download
29 CD4.4 Download
30 CD4.3 Download
31 CD 4.2 Download
32 UNIT 4. CD 4.1 Download
33 CD 3.10 Download
34 CD 3.9 Download
35 CD 3.8 Download
36 CD3.7 Download
37 CD3.6 Download
38 CD3.5 Download
39 CD 3.4 Download
40 CD3.3 Download
Đơn vị liên kết