Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên

A. Quá trình đào tạo
2005Đại học Ngoại Ngữ, Trường ĐH Đà Lạt
2007Thạc sĩ Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh, Trường ĐH CANBERRA - Australia
2022Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
2007-032009Giáo Viên Tiếng Anh, Khoa Khoa học Cơ Bản. Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Tp HCM
032009-2020Giảng Viên Tiếng Anh, Khoa Quốc Tế - Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Tầm quan trọng của việc nâng cao từ vựng và những ảnh hưởng với bài thi Toeic Reading tại IUH. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ.IUH, ISSN 2525-2267, tập 37B. (2019)
2. Tầm quan trọng của từ vựng tiếng Anh và ảnh hưởng của từ vựng đến bài thi Toeic tại trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM,. Tạp Chí Thiết Bị Giáo dục, ISSN 1859-0810, tập Số 161(Kỳ 2 tháng 1 năm 2018), trang 35-37. (2018)
3. Thực trạng kỹ năng nói tiếng Anh và đề xuất một số hoạt động tự rèn luyện nói Tiếng Anh ngoài lớp học cho sinh viên chuyên ngành kĩ thuật Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.. Tạp chí Giáo dục. Bộ GD và ĐT, ISSN 2354-0753, tập Số 435 (Kỳ 1 tháng 8/2018)., trang 54-59. (2018)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 ENGLISH 2 Unit 4. Tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Download
2 ENGLISH 2 Unit 6. Tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Download
3 ENGLISH 2 Unit 5. Tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Download
Đơn vị liên kết