Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2013Đại học , Trường Đại học Sunderland
2015Thạc sĩ , Trường Đại học Stirling
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019IELTS 8.0, British Council
2011Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết