Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
1997Đại học Đại Học Sư Phạm Anh Văn, Trường ĐH Cần Thơ
2010Thạc sĩ Thạc sỹ giảng dạy Tiếng Anh, Trường ĐH Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019English Pedagogy Workshop for STEM Faculty, ĐH quốc Gia
C. Công tác
1/09/1999-nayGiảng viên, khoa ngoại ngữ. Trường ĐHCN TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết