Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Chủ đề năm học
Thông Báo: HỌP BỘ MÔN CSN. Ngày 28.08.2020
26-08-2020
    KÍNH GỞI QUÝ THẦY CÔ
- Trân trọng kính mời quý Thầy Cô tham dự họp Tổ BM đầu năm học
 + Thời gian: 9h50  thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020
 + Địa điểm: Phòng C2.1 (Sáng đó, cả 3 Tổ BM đều họp vào cung giờ trên, để tránh trùng địa điểm và đảm bảo khoảng cách rộng rãi, Tổ CSN họp tại C2.1) 
- Đề nghị các Thầy Cô tham dự đầy đủ. 
Trân trọng kính chào
TTM Nhật
Đơn vị liên kết