Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Chủ đề năm học
GIỜ HỌC MÔN NGỮ ÂM THỰC HÀNH LỚP CAO ĐẲNG 20
13-10-2020
Hôm nay, ngày 13/10/2020, lịch học môn Ngữ âm thực hành lớp Cao đẳng vẫn là tiết 7-9, không có thay đổi nhé các em.
T.Luật.
Đơn vị liên kết