Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Chủ đề năm học
Lớp Tiếng Anh 2 - 420300242144 - 4203002421 Tiết 10 - 12 Giờ thi: Phòng: Trực tuyến 76 học trực tuyến
02-03-2021
420300242144 - 4203002421
Tiết 10 - 12 Giờ thi:
Phòng: Trực tuyến 76 
Thứ 5 4-3-2021
các em vào học đúng giờ thầy điểm danh
Dùng ID + Password để vào Zoom
Đơn vị liên kết