Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Hội thảo - Hội nghị
Chủ đề năm học
Hội thảo phần mềm học trực tuyến tại khoa ngoại ngữ
21-04-2018

Để giúp các giáo viên khoa Ngoại ngữ được cập nhật với công nghệ áp dụng trong giáo dục trong thời đại 4.0. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2018, khoa Ngoại ngữ đã tổ chức một hội thảo tập trung vào các nền tảng trực tuyến khác nhau như Udemy và Coursera và các tính năng sư phạm của các khóa học trực tuyến quốc tế . Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của giảng viên trong kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên. Địa điểm là phòng hội thảo E3-IUH và diễn giả chính là Tiến sĩ Michael Choy từ Học viện Dioworks - Singapore. Tiến sĩ Michael Choy nhận bằng tiến sĩ từ Leicester City và đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục và phát triển học tập điện tử trong hơn 20 năm qua. Dioworks là một công ty thiết kế học trực tuyến sử dụng công nghệ để giúp việc học dễ dàng, hấp dẫn và hiệu quả. Trong bài thuyết trình của mình, Tiến sĩ Michael đã giới thiệu các giải pháp điện tử để tích hợp việc học tập, đào tạo và đánh giá năng lực dựa trên công việc thông qua các chiến lược học tập kết hợp.

Dr. Michael Choy and Mr. Bryan Tay (Dioworks Learning) and Dr. Sa (FFL lecturer) at the reception front desk

Doctor Michael Choy is discussing at the workshop

Dioworks team and FFL lecturers

Đơn vị liên kết