Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Hội thảo - Hội nghị
Chủ đề năm học
Seminar: Research Ethics and Misconducts - What should novice researchers know
23-01-2022

Ngày 15 tháng 1 năm 2022, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ về "Đạo Đức trong Nghiên Cứu Khoa Học" trên nền tảng Zoom Meeting. Tại buổi tọa đàm, các giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại Ngữ được lắng nghe phần trình bày của các nhà khoa học: Tiến sĩ Lee Yee Vun., Trường ĐH Teknologi Mara, Malaysia. Tiến sĩ Judy Ng., Trường ĐH Hebei - Central Lancashire, Anh Quốc.

Các chuẩn mực về đạo đức là một vấn đề quan trọng và cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vì nó ảnh hưởng đến nhà nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, và chất lượng công trình nghiên cứu. Cụm từ “Đạo đức nghiên cứu” liên tục xuất hiện trong các tài liệu, sản phẩm nghiên cứu ở các nước có trình độ nghiên cứu KH phát triển Tuy nhiên, đây là một vấn đề còn khá mới mẻ và còn chưa được coi trọng ở Việt Nam. Trong buổi tọa đàm, các nhà khoa học đã chia sẻ một số kinh nghiệm về việc thực hiện một công trình khoa học tuân theo các chuẩn mực về đạo đức nghiên cứu. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tọa đàm.

Tiến sĩ Phan Thị Tuyết Nga, Phó trưởng khoa-Phụ trách Khoa Ngoại Ngữ phát biểu chào mừng các khách mời

Tiến sĩ Lee Yee Vun., Trường ĐH Teknologi Mara, Malaysia

Tiến sĩ Judy Ng., Trường ĐH Hebei - Central Lancashire, Anh Quốc.

Giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại Ngữ tham gia buổi tọa đàm

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Trường Sa, Phó trưởng Khoa phát biểu cảm ơn khách mời.

 

Đơn vị liên kết