Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Hoạt động nghiên cứu
Chủ đề năm học
FFL students presenting in IUH Young Scientist Conference 2019
12-08-2019

DANH SÁCH TRÌNH BÀY ORAL TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ THÁNG 8 NĂM 2019 (03 BÀI)

(Thời gian tổ chức hội nghị: ngày 24/08/2019 tại trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM.)

1. NGUYEN THI HUYEN TRANG, PHAN THI TUYET NGA 

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG HIỆU QUẢ TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE DỊCH TẠI CÔNG TY ASIA

2. TRẦN THỊ DIỄM TRINH, HOÀNG THỊ PHONG LINH 

NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI TRUNG TÂM ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

3. MAC BICH SOAN, TRAN KIEU MY AN 

NGHIÊN CỨU VỀ LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

____________________________________________________

DANH SÁCH TRÌNH BÀY POSTER TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ THÁNG 8 NĂM 2019 (08 BÀI)

(Thời gian tổ chức hội nghị: ngày 24/08/2019 tại trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM.)

  1. THANH TRUC DANG, NGA THI TUYET PHAN

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG KỸ NĂNG NÓI CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ANH

  1. NGUYEN NGOC BAO CHAU, HO THI HIEN

ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG GOOGLE CLASSROOM TRONG VIỆC KHUYẾN KHÍCH KHẢ NĂNG TỰ LUYỆN KĨ NĂNG NGHE ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM HAI CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

  1. NGUYEN THI HUYEN TRANG, PHAN THI TUYET NGA

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG HIỆU QUẢ TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE DỊCH TẠI CÔNG TY ASIA

 

  1. TA MY THANH, HO THI HIEN,TRAN KIEU MY AN

MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG LỖI TRONG YẾU TỐ LƯU LOÁT ĐƯỢC SỬA NHƯ THẾ NÀO TRONG KĨ NĂNG NÓI ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM HAI CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

 

  1. HỒ VĂN THÁI, NGUYỄN ĐÌNH LUẬT

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG DẠNG CÂU THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC BÀI VIẾT HỌC THUẬT CỦA SINH VIÊN NĂM HAI CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1. TRẦN THỊ DIỄM TRINH, HOÀNG THỊ PHONG LINH

NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI TRUNG TÂM ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

  1. PHAM DUY, HO THI HIEN, TRAN KIEU MY AN

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TÍCH HỢP KHỞI ĐỘNG BÀI GIẢNG BẰNG CÁC TRÒ CHƠI TRÊN POWERPOINT ĐỐI VỚI ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1. MAC BICH SOAN, TRAN KIEU MY AN

NGHIÊN CỨU VỀ LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

Đơn vị liên kết