Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Lịch khai giảng
Chủ đề năm học
Kế hoạch thi TOEIC ngày 08/05/2021
07-04-2021

Ngày thi: 08/05/2021

- Đăng ký thi từ:  05/04/2021 – 23/04/2021

- Lệ phí dự thi:

+ Đối tượng: DH10, 11,12 CD18,19: 450.000 đồng

(không có phiếu điểm, sv lấy phiếu điểm đóng thêm 430.000 đồng tại IIG Quận 2)

+ Đối tượng: DH13,14,15, CD20…: 910.000 đồng

Khi đi đăng ký sv mang theo:

  • 3 tấm hình (3x4)
  • 1 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport
  • Mang theo bản gốc CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport đưa văn phòng khoa kiểm tra trước khi đăng ký thi (để tránh tình trạng đăng ký xong không được thi).
Đơn vị liên kết