Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Danh sách luyên thi chứng chỉ ABC_25/03/2019
19-03-2019

Sinh viên xem danh sách luyện thi phía dưới

Ngày bắt đâu: 25/03/2019

lớp luyện thi B3 học Tối Thứ 5 tiết 12- 15 học phòng V7.4

Thời Khóa biểu các lớp luyện thi chứng chỉ_SV xem Tại đây

Danh sách luyện thi chứng chỉ B Tiếng Anh_SV xem Tại đây

Danh sách luyện thi chứng chỉ B Tiếng Trung_SV xem Tại đây

Danh sách luyện thi chứng chỉ C Tiếng Trung_SV xem Tại đây

Đơn vị liên kết