Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Danh sách thi CC ABC ngày 20/04/2019
16-04-2019

Sinh viên xem kỹ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

Nếu có sai sót đến văn phòng khoa ngoại ngữ chỉnh sửa ngay

Lưu Ý: Sinh viên viên mang theo thẻ dự thi + giấy CMND khi đi thi. không có giấy CMND không được vào phòng thi 

Hương dẫn lấy thẻ dự thi_xem tại đây

DS thi chứng chỉ A_20/04/2019_xem tại đây

DS thi chứng chỉ B_20/04/2019_ xem tại đây

DS thi chứng chỉ C_20/04/2019_ xem tại đây

DS thi chứng chỉ B_Tiếng Trung_20/04/2019_ xem tại đây

DS thi chứng chỉ C_Tiếng Trung_20/04/2019_ xem tại đây

Đơn vị liên kết