Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
KQ thi chứng chỉ ABC kỳ thi 20/04/2019
17-05-2019

KQ thi chứng chỉ ABC kỳ thi 20/04/2019

KQ thi chứng chỉ A_ sv xem tại đây

KQ thi chứng chỉ B_sv xem tại đây

KQ thi chứng chỉ C_sv xem tại đây

KQ thi chứng chỉ B tiếng Trung_sv xem tại đây

KQ thi chứng chỉ C tiếng Trung_sv xem tại đây

Đơn vị liên kết