Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Kế Hoạch thi chứng chỉ BC ngày 09/11/2019
12-09-2019

KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ B

TIẾNG ANH VÀ TIẾNG TRUNG

    Đợt tháng 11/2019 ( Đợt vét)

  • Đăng ký đóng tiền dự thi B+C:  12/09/2019 – 10/10/2019
  • Luyện thi: 14/10/2019 – 01/11/2019 (36 tiết/1 tuần/3 tuần)   

       Ngày thi dự kiến:   

   Thi B+C: chiều thứ 7 ngày 16/11/2019

Lưu ý: khi đi đăng ký thi sv mang theo:

- 2 tấm hình  (3x4)

- 1 giấy CMND photo

- Thi chứng chỉ C phải có chứng chỉ B photo.

Đơn vị liên kết