Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Kế hoạch đăng ký thi TOEIC ngày 16/11/2019
02-10-2019

SV đăng ký thi từ ngày : 07/10/2019 - 01/11/2019

Lưu ý: Vì IIG Việt Nam tăng lệ phí thi TOEIC từ ngày 24/10/2019 nên: 

- Sv thi tại trụ sở IIG  lệ phí là:   990.000 đồng

- SV đăng ký từ ngày : 07/10/2019  đến  23/10/2019 lệ phí dự thi là: 820.000 đồng

- SV đăng ký từ ngày : 24/10/2019  đến  01/11/2019 lệ phí dự thi là: 910.000 đồng

Khi đi đăng ký sv mang theo:

  • 3 tấm hình (3x4)
  • 1 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport
  • Mang theo bản gốc CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport đưa văn phòng khoa kiểm tra trước khi đăng ký thi (để tránh tình trạng đăng ký xong không thi được).
Đơn vị liên kết