Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Khai giảng lớp TOEIC giải đề _21.10.2019
21-10-2019

Thông báo 

Lớp TOEIC Giải đề sẽ bắt đầu học từ ngày 21/10/2019

Danh sách lớp TOEIC GD SV xem tại đây

Lịch học 

Tối: thứ 2 + Thứ 4 + thứ 6

Phòng: B2.10

Giáo Viên: Cô Thu Hằng

Đơn vị liên kết