Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Kế hoạch đăng ký thi TOEIC ngày 28/12/2019
29-11-2019

Kế hoạch đăng ký thi TOEIC ngày 28/12/2019

SV đăng ký thi từ ngày : 02/12/2019 - 13/12/2019

- Lệ phí dự thi là: 910.000 đồng

Khi đi đăng ký sv mang theo:

  • 3 tấm hình (3x4)
  • 1 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport
  • Mang theo bản gốc CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport đưa văn phòng khoa kiểm tra trước khi đăng ký thi (để tránh tình trạng đăng ký xong không được thi).
Đơn vị liên kết