Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Kết quả thi TOEIC ngày 27/06/2020
15-07-2020

Thông báo

Đã có kết quả thi TOEIC ngày 27/06/2020 sinh viên màng giấy CMND hoặc liên 2 đến nhận phiếu điểm

Đơn vị liên kết