Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Kế hoạch Thi Tiếng Trung_ ngày 29/08/2020
15-07-2020

     KẾ HOẠCH THI TIẾNG TRUNG

          ĐỢT THI THÁNG 8/2020

Đối tượng: SV lớp DHAV11, DHAV12

Đăng ký thi: 15/07/2020 - 26/07/2020

Lệ phí thi: 350.000đồng

Lệ phí luyện thi: 1.200.000đồng

Luyện Thi: 03/08/2020 - 28/08/2020 (10 buổi/40 tiết)

Ngày học : đăng ký tại vp khoa NN

                  - Tối thứ 2,4,6 tiết (12-15)

                 -  Chiều thứ 2,3,4 tiết (6-8)

Ngày Thi: chiều thứ 7 ngày 29/08/2020

 

Đơn vị liên kết