Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 15/08/2020
31-08-2020
Thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 15/08/2020
 

Sinh viên mang theo giấu CMND hoặc liên 2 để nhận phiếu điểm thi TOEIC ngày 15/08/2020

 

 

 

Đơn vị liên kết